Projecte

Proyecto

Project

Enquesta de demanda d’habitatge a Catalunya. Segon semestre de 2023

02.2024

Descripció

Descripción

Description

Laboratori que analitza les característiques de la demanda efectiva d’habitatge, és a dir, les persones o llars que estan cercant habitatge activament durant el segon semestre de 2023. Les dades s’extreuen de dues enquestes, per una banda, les dades sobre el volum i el perfil demogràfic de la demanda s’han extret de l’enquesta Òmnibus de GESOP i la resta d’informació prové d’un panell d’individus no necessàriament representatiu gestionat per una empresa externa.

Les dades fan referència als àmbits geogràfics de l’àrea metropolitana i Catalunya.

El document aprofundeix en el volum de la demanda d’habitatge, el temps de cerca, la motivació i la localització cercada. A més de la tipologia, característiques i preus dels habitatges demandats, i com tenen previst finançar-ho. Finalment, un darrer punt sobre la percepció del mercat.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades