Projecte

Proyecto

Project

El parc d’habitatge protegit a la metròpoli de Barcelona: estoc existent i la seva evolució

2023

Descripció

Descripción

Description

Laboratori que mostra la situació de l’habitatge protegit a la demarcació de Barcelona, amb dades del 2021 del Servei d’Estudis i Documentació de la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya. El document fa una anàlisi de la situació actual i l’evolució dels habitatges protegits, així com una aproximació al marc normatiu vigent.
Aquest laboratori és una col·laboració amb l’Observatori DESC i s’ha elaborat dins el projecte “Right to housing, coherències i fons voltors a #Bcn: un pols per la Justícia Global urbana”.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades