Projecte

Proyecto

Project

Mapa de gestors d’habitatge social de la demarcació de Barcelona

2024

Descripció

Descripción

Description

Amb l’objectiu de conèixer la realitat (o realitats) dels habitatges socials, el laboratori ‘Mapa de gestors d’habitatge social de la demarcació de Barcelona’ analitza els gestors d’habitatge social que operen a la província de Barcelona i les característiques dels seus immobles. La finalitat darrera del laboratori és proporcionar elements d’anàlisi sobre les oportunitats i les amenaces que hi ha en aquesta matèria.

L’estudi, realitzat amb la col·laboració de Vincle, parteix fonamentalment de la combinació d’entrevistes qualitatives als representants de les diverses coordinadores d’habitatge social i d’una enquesta pròpia adreçada a entitats de diferents tipus (públiques, privades i del tercer sector). Així hem pogut analitzar 29 gestors d’habitatge social que compten amb un parc residencial de 33.378 habitatges a la demarcació de Barcelona.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades