Projecte

Proyecto

Project

Comparatiu de mesures de lloguer durant la COVID-19 a Espanya, Alemanya i França

2020

Descripció

Descripción

Description

Comparatiu de les principals mesures de lloguer posades en marxa a Espanya, Alemanya i França durant la crisi de la COVID-19. Aquest laboratori analitza en profunditat quatre àmbits: els procediments de desnonament o llançament, la finalització del contracte de lloguer, les mesures d’ajornament del pagament del lloguer i les ajudes al pagament.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades