Notícia

Noticia

News

Inscriu-te a la jornada Els reptes per a l’increment i la gestió del parc d’habitatge social

Amb motiu de la publicació del número 66 de la Revista ‘Papers. Regió metropolitana de Barcelona’, dedicat a les Polítiques d’habitatge de lloguer al segle XXI, l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona i l’Institut Metròpoli, organitzem una jornada de debat que es focalitza en conèixer i debatre sobre el que, segurament, és el principal aspecte estructural de les polítiques d’habitatge: el parc social.

‘Els reptes per a l’increment i la gestió del parc d’habitatge social’ reuneix alguns dels principals experts del sector per analitzar, d’una banda, l’increment de l’estoc d’habitatge social, que es configura com un pilar estructural de la política d’habitatge durant el segle XXI en aquells territoris on hi ha més carències. D’altra banda, juntament amb l’increment, la gestió d’aquest parc es planteja com un repte, en un context en què les orientacions de les polítiques públiques d’habitatge es focalitzen en l’increment del parc social de lloguer.

La jornada, es planteja, doncs, com un espai de posada en comú i de debat de les potencialitats i problemàtiques per a l’increment i la gestió del parc d’habitatge social.

Així, després de la presentació del número monogràfic de la revista Papers, que es distribuirà entre els assistents a l’acte, s’entrarà a debatre específicament sobre el parc social. En primer lloc, es realitzarà una presentació i diàleg a partir de l’estudi realitzat per l’O-HB ‘Mapa de gestors d’habitatge social de la demarcació de Barcelona’. A continuació, es desenvoluparan dues taules rodones. En la primera, es tracta la qüestió de l’increment del parc d’habitatge social, a partir de les qüestions relatives a l’urbanisme, el finançament i la fiscalitat. En la segona el focus es posa en la gestió, tant pel que fa a les diferents formes organitzatives, a la gestió pròpiament immobiliària, i a la integralitat de les polítiques.

La jornada està orientada al públic interessat en les polítiques d’habitatge, no necessàriament expert en aquest camp concret. De fet, un dels principals objectius de la jornada és compartir la rellevància del tema que es tracta, més enllà dels cercles especialitzats.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats