Notícia

Noticia

News

Relatoria de la jornada ‘Els reptes per a l’increment i la gestió del parc d’habitatge social’

Amb motiu de la publicació del número 66 de la Revista ‘Papers. Regió metropolitana de Barcelona’, dedicat a les Polítiques d’habitatge de lloguer al segle XXI, l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona i l’Institut Metròpoli, hem organitzat la jornada ‘Els reptes per a l’increment i la gestió del parc d’habitatge social’.

Hem reunit alguns dels principals experts del sector per debatre sobre el que, segurament, és el principal aspecte estructural de les polítiques d’habitatge: el parc social. Amb dos temes fonamentals, d’una banda, l’increment de l’estoc d’habitatge social i, d’altra, el repte que planteja la gestió d’aquest parc.

La jornada va comptar amb uns 100 inscrits, majoritàriament membres d’entitats del sector i especialistes.

Al llarg de la jornada s’ha realitzat una relatoria amb les principals dades exposades pels ponents.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats