Notícia

Noticia

News

La llei de control de lloguers va ajudar a reduir els preus durant la pandèmia

L’impacte de la llei d’habitatge aprovada pel Parlament en el 2020 és el que analitza el laboratori ‘Impacte de la Llei 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona’ que hem realitzat a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB).

Portat a terme amb el suport de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), el laboratori analitza l’evolució del preu del lloguer i dels habitatges disponibles en el mercat del conjunt de la demarcació de Barcelona, des del mes de setembre del 2019 (un any abans de l’entrada en vigor de la llei) fins al març del 2022 (un any i mig després de l’entrada en vigor).

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats