Projecte

Proyecto

Project

Estudi comparat de la regulació del lloguer a Berlín i París. Versió actualitzada 2022

2023

Descripció

Descripción

Description

Darrera versió del Laboratori sobre la regulació del lloguer d’habitatges a Berlín i París. En aquesta es fa un repàs a la creació i evolució de les lleis en ambdues ciutats europees, així com de l’índex de preus de referència de lloguer. Informació que ja s’havia analitzat en la primera versió del laboratori, el 2018, i que ara s’actualitza amb els darrers canvis que s’han succeït en els últims mesos i/o anys.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades