Projecte

Proyecto

Project

Estudi comparat de la regulació del lloguer a Berlín i París

2018

Descripció

Descripción

Description

Estudi que recull les mesures de regulació dels lloguers del mercat privat en algunes ciutats europees, tals com Berlín o París. Amb l’objectiu d’analitzar el marc normatiu en les que s’inscriuen i la seva implantació en l’àmbit local; així com recollir informació sobre la construcció dels indicadors associats a aquestes mesures: els índex de preus de referència de lloguer.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades