Projecte

Proyecto

Project

Enquesta ‘Habitant en confinament’. Condicions d’habitabilitat

04.05.2021

Descripció

Descripción

Description

Laboratori que analitza els resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB el mes de maig de 2020. Mostra com el confinament provocat per la COVID-19 i les noves activitats portades a terme dins l’habitatge durant el mateix període han afectat les condicions d’habitabilitat dels habitatges. En especial, quines són les característiques de les llars que han detectat carències i quines són aquestes carències.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades