Projecte

Proyecto

Project

Enquesta ‘Habitant en confinament’. Negociació de les hipoteques i els lloguers

2020

Descripció

Descripción

Description

Primers resultats del qüestionari ‘Habitant en confinament’, llançat per l’O-HB durant el confinament decretat per la COVID-19. Aquests resultats mostren l’afectació de la crisi de la COVID-19 en la situació econòmica de les llars i com ha incidit en la necessitat de negociar les hipoteques i els contractes de lloguer (pagaments, ajornaments,…).

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades