Notícia

Noticia

News

Qüestionari: l’afectació de la COVID-19 en el sector de l’habitatge. Participa-hi!

Des de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona hem llençat el qüestionari ‘Habitant en confinament’.
L’objectiu d’aquest és conèixer com el confinament decretat per la pandèmia de la Covid-19 ha modificat l’opinió i les necessitats que els habitants tenen dels seus habitatges i analitzar com ha afectat al sector de l’habitatge. El qüestionari es aborda com la pandèmia ha afectat tres índexs:

1. La situació econòmica de les llars i com ha incidit en les hipoteques i els contractes de lloguer (pagaments, ajornaments,…).

2. La demanda activa: les seves característiques, les necessitats i les preferències després del confinament.

3. Les condicions d’habitabilitat dels habitatges: carències detectades abans i després de la pandèmia; així com el grau d’afectació d’aquestes carències segons l’àmbit territorial, la tinença,…

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats