Projecte

Proyecto

Project

Envelliment i habitatge. Perspectives de futur a l’àmbit metropolità

2019

Descripció

Descripción

Description

Aquest laboratori mostra les perspectives de futur, en l’àmbit metropolità, de la dimensió econòmica i socioassistencial de l’autonomia residencial de les persones grans, posant el punt de mira en l’any 2038. Analitza en profunditat quatre de les dimensions més destacades de l’àmbit de l’envelliment: la fragilitat familiar, la inestabilitat de la tinença, el sobreesforç econòmic i els problemes de mobilitat.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades