Projecte

Proyecto

Project

Impacte de la Llei 11/2020 en el mercat de lloguer a la demarcació de Barcelona (versió ampliada)

2022

Descripció

Descripción

Description

Laboratori que analitza l’impacte que ha tingut en el mercat de lloguer de la demarcació de Barcelona la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. I en concret, quin ha estat l’impacte en l’evolució dels preus, del nombre de contractes de lloguer i del volum d’habitatges de lloguer. L’informe analitza la situació en el conjunt de la demarcació de Barcelona des del setembre del 2019 (un any abans de l’entrada en vigor de la llei) fins al març del 2022 (un any i mig després d’aquella entrada en vigor).

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades