Projecte

Proyecto

Project

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer. Dades trimestrals. Quart trimestre de 2021

2022

Descripció

Descripción

Description

Laboratori que analitza el lloguer a Barcelona i la resta del territori metropolità durant el quart trimestre de 2021. Mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa. El laboratori es centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer. Aquesta és una línia de recerca periòdica.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades