Projecte

Oferta i demanda d’habitatges de lloguer. Dades trimestrals. Tercer trimestre de 2021

2021

Descripció

Laboratori que analitza el lloguer a Barcelona i la resta del territori metropolità durant el tercer trimestre de 2021. Mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa. El laboratori es centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer. Aquesta és una línia de recerca periòdica.

Projectes
relacionats

Notícies
relacionades