Projecte

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer. Dades trimestrals. Primer trimestre del 2023

2023

Descripció

Laboratori que analitza la situació del lloguer mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa i dels contractes de lloguer que han dipositat fiança a l’INCASÒL. El laboratori se centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer en els àmbits territorials de Barcelona, la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona, la resta de la demarcació i, per primera vegada, Catalunya. Aquesta és una línia de recerca periòdica.

Projectes
relacionats

Notícies
relacionades