Projecte

Proyecto

Project

Anàlisi de l’oferta i la demanda de lloguer. Dades trimestrals. Segon trimestre del 2023

2023

Descripció

Descripción

Description

Laboratori que analitza el lloguer durant el segon trimestre de 2023, mitjançant dades d’oferta i demanda dels portals immobiliaris d’habitaclia i Fotocasa i dels contractes de lloguer que han dipositat fiança a l’INCASÒL. El laboratori se centra en l’evolució del volum i el preu mitjà mensuals d’oferta i demanda d’habitatges en lloguer en els àmbits territorials de Barcelona, la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona, la resta de la demarcació i Catalunya. Aquesta és una línia de recerca periòdica.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades