Notícia

Noticia

News

A Barcelona els titulars d’un únic habitatge suposen el 84,0 % del total de propietaris i acumulen el 55,5 % dels habitatges

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) publica l’informe ‘Estructura i concentració de la propietat d’habitatges de la ciutat de Barcelona’. Aquesta quarta edició ofereix dades de 2023 pel conjunt del parc d’habitatges de la ciutat.

En propers informes s’analitzarà de manera específica el parc de lloguer.

A l’informe destaquem que l’any 2023 consten un total de 524.357 propietaris i 794.272 habitatges a la ciutat de Barcelona, la qual cosa suposa una mitjana d’1,5 unitats per titular i un volum molt elevat de titulars que només disposen d’un immoble (440.540 propietaris que representen el 84,0 %).

El document també fa un repàs a l’estructura de la propietat distingint els propietaris corresponents a persones físiques de les jurídiques. I, a més, dona dades de multipropietat (més de 5, més de 10 i més de 15 habitatges per propietari).

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats