Projecte

Proyecto

Project

Estructura i concentració de la propietat d’habitatge a la ciutat de Barcelona. 2018

2018

Descripció

Descripción

Description

Primer laboratori sobre la concentració de la propietat, en el que es fa una anàlisi de l’estructura del parc d’habitatges a Barcelona el 2018, mitjançant l’estudi en profunditat de l’estructura de la propietat i la distribució dels diferents tipus de contribuents; així com el grau de concentració de la propietat i l’evolució d’aquest factor.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades