Projecte

Proyecto

Project

Estructura i concentració del parc de lloguer a la demarcació de Barcelona. 2021

2023

Descripció

Descripción

Description

Nou laboratori sobre la concentració de l’habitatge en lloguer l’any 2021, en el que s’analitza per primera vegada la situació del lloguer en l’àmbit geogràfic de la demarcació de Barcelona. Igual que en darreres edicions d’aquest laboratori, es realitza una àmplia anàlisi dels grans tenidors d’habitatge, segons la normativa catalana i l’estatal.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades