Projecte

Proyecto

Project

Estructura i concentració de la propietat d’habitatge a la ciutat de Barcelona. 2020

2020

Descripció

Descripción

Description

Segon laboratori sobre la concentració de la propietat, en el que es fa una anàlisi de l’estructura del parc d’habitatges a Barcelona fins a maig de 2020. I, a més, s’incorpora l’anàlisi de l’estructura del parc d’habitatges en lloguer. En ambdós casos, parc d’habitatges en propietat i de propietat en lloguer, es fa especial menció als grans propietaris de més de 15 habitatges i els de més de 10.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades