Projecte

Proyecto

Project

Estructura i concentració de la propietat d’habitatges a Barcelona. Conjunt del parc i segment de lloguer 2021

2022

Descripció

Descripción

Description

Tercer laboratori sobre la concentració de la propietat, en el que es fa una anàlisi de l’estructura del parc d’habitatges a Barcelona durant 2021. L’anàlisi es fa del parc total d’habitatges i del parc en lloguer. Fent especial menció als grans tenidors amb més de 10 (normativa estatal) i la seva representativitat en el parc.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades