Notícia

Noticia

News

El 85% de rehabilitacions energètiques, subvencionables amb els fons NG

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) hem publicat el laboratori ‘Estratègies i potencial de rehabilitació. Estat
físic i potencial de millora del parc d’habitatges de Barcelona’, amb informació exhaustiva sobre l’estat físic i energètic del parc d’habitatges de la ciutat, la seva caracterització socioeconòmica i el seu potencial de millora amb rehabilitacions energètiques basades en estratègies passives (actuacions en l’envolupant) i actives (climatització i producció d’energia).

Mitjançant aquest estudi s’ha construït una extensa base de dades geolocalitzada amb tota la informació disponible sobre el parc d’habitatges i el seu potencial de millora, s’ha examinat la viabilitat d’optar a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació dels fons Next Generation EU.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats