Projecte

Proyecto

Project

Estratègies i potencial de rehabilitació. La rehabilitació i el model urbà. Context europeu

2021

Descripció

Descripción

Description

‘Estratègies i potencial de rehabilitació’ és un estudi sobre la situació actual i les tendències de la ciutat de Barcelona en quant a rehabilitació d’habitatges i edificis. En aquesta primera entrega, ‘Context europeu’, es presenta un breu marc conceptual a escala internacional (principalment europea) per a donar context i situar el present document dins del debat urbà europeu actual i s’inclou un breu estudi de casos que combinen rehabilitació i generació d’habitatge nou a Europa.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades