Notícia

Noticia

News

Sessió taller sobre potencial i estratègies de rehabilitació d’habitatges

Hem presentat els resultats preliminars del laboratori ‘Diagnosi, estratègies i potencial de rehabilitació d’edificis a la ciutat de Barcelona’, que ofereix informació sobre l’estat físic i energètic del parc d’habitatges, la seva caracterització socioeconòmica i el seu potencial de millora mitjançant rehabilitacions energètiques basades en estratègies passives i actives.

El laboratori l’hem presentat en una sessió taller dedicada íntegrament a debatre sobre les estratègies de rehabilitació d’habitatges a Barcelona a partir dels fons europeus Next Generation, en el marc del curs internacional ‘Les noves polítiques de rehabilitació urbana: necessitats i perspectives’ organitzat els dies 5, 6 i 9 de maig en el CCCB.

La presentació de l’estudi, a càrrec dels arquitectes Aleix Arcarons i Alba Alsina, ha anat precedida d’una taula rodona sobre el potencial de rehabilitació d’habitatges a Barcelona.

Notícies
relacionades

Noticias
relacionadas

Related
news

Projectes
relacionats