Projecte

Proyecto

Project

Estructura i concentració de la propietat del parc de lloguer a Catalunya. 2020

2020

Descripció

Descripción

Description

Laboratori sobre la concentració de la propietat del parc de lloguer a Catalunya fins a maig de 2020. En el que es pot trobar informació sobre tres àmbits geogràfics: Catalunya, Barcelona i Catalunya sense Barcelona. A més, es fa especial menció als grans propietaris de més de 15 habitatges i els de més de 10.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades