Projecte

Proyecto

Project

L’habitatge a la metròpoli de Barcelona en el 2021. Entre la COVID-19 i la crisi inflacionista

2022

Descripció

Descripción

Description

Cinquè informe anual elaborat per l’O-HB. Un document on es fa un repàs de l’estat de l’habitatge durant el 2021, un any marcat pel final de la Covid-19 i l’arribada d’una potent crisi inflacionista. Ambdues situacions són el punt de partida per una anàlisi que es focalitza en tres temes: exclusió residencial -accés i permanència en l’habitatge i llançaments-, lloguer i compravenda. Tot prenent com a referència tres àmbits territorials: la ciutat de Barcelona, la seva àrea metropolitana i la demarcació.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades