Projecte

Proyecto

Project

L’habitatge a la metròpolis de Barcelona. 2017

2017

Descripció

Descripción

Description

Primer informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2016. S’analitzen les principals tendències d’habitatge a partir del sistema d’indicadors de l’O-HB, prenent com a referència els següents àmbits territorials: Barcelona, el total i la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona i el total i la resta de la demarcació. Així mateix, en alguns indicadors s’aprofundeix en el detall dels districtes i barris de Barcelona. Els principals indicadors analitzats són les necessitats d’habitatge de la població, l’estat del parc, la dinàmica de l’edificació residencial, les operacions de compravenda i lloguer, els problemes de permanència i accés i les polítiques.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades