Projecte

Proyecto

Project

L’habitatge a la metròpolis de Barcelona. 2019

2019

Descripció

Descripción

Description

Aquest és el tercer informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2019. L’anàlisi es fonamenta en l’actualització dels indicadors dels informes anteriors i la incorporació de nous. Tot prenent com a referència els següents àmbits territorials: Barcelona, el total i la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona i el total i la resta de la demarcació.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades