Projecte

Proyecto

Project

L’habitatge a la metròpoli de Barcelona en el 2022

2023

Descripció

Descripción

Description

Sisè informe anual elaborat per l’O-HB. Un document on es fa un repàs de la situació del sector de l’habitatge a Barcelona ciutat, la resta de l’àrea metropolitana i la resta de la demarcació durant el 2022. Any en el qual han finalitzat les restriccions provocades per la Covid-19, s’ha configurat un escenari macroeconòmic amb una inflació molt elevada i, des de la segona meitat de l’any, amb un increment molt accelerat dels tipus d’interès. L’informe avalua la situació del mercat i analitza l’accés i permanència a l’habitatge i l’exclusió residencial.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades