Projecte

Proyecto

Project

Estratègies i potencial de rehabilitació. Anàlisi de les finques de propietat única a la ciutat de Barcelona

2023

Descripció

Descripción

Description

El laboratori ‘Estratègies i potencial de rehabilitació’ és un projecte estructural de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) que té per objectiu conèixer i estudiar la renovació del parc construït al municipi de Barcelona. I que s’ha anat analitzant i publicant al llarg dels darrers anys.

L’edició d’enguany proposa un canvi d’escala i concreta la recerca d’aquest projecte cap a una tipologia específica d’immobles: l’anàlisi de les finques de propietat única, és a dir, a aquells edificis de Barcelona en els quals tots els seus habitatges es troben en mans d’un mateix propietari.

El document fa una diagnosi de l’estat actual i analitza el potencial de millora a partir de 3 opcions d’intervenció.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades