Projecte

Proyecto

Project

Estructura i concentració de la propietat d’habitatges a la ciutat de Barcelona. 2023

2023

Descripció

Descripción

Description

Quarta edició del laboratori d’Estructura de la propietat, que ofereix dades de 2023 i, a diferència d’informes precedents, se centra únicament en el conjunt del parc d’habitatges de la ciutat, sense distingir-ne l’ús o el règim de tinença.

Mitjançant dades recollides a partir del Cadastre i el Registre Cadastral de l’Ajuntament de Barcelona.

Projectes
relacionats

Proyectos
relacionados

Related
projects

Notícies
relacionades