Resultats
de la cerca

Resultados
de la búsqueda

Search
results

2023

Sisè informe anual elaborat per l’O-HB. Un document on es fa un repàs de la situació del sector de l’habitatge...

2021

Cinquè informe anual elaborat per l’O-HB. Un document on es fa un repàs de l’estat de l’habitatge durant el 2021,...

2021

Quart informe anual elaborat per l’O-HB, on s’analitza l’estat de l’habitatge durant el 2020, amb focus en els efectes de...

2019

Aquest és el tercer informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2019. L’anàlisi es...

2018

Segon informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2018. L’anàlisi es fonamenta en l’actualització dels...

2017

Primer informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2016. S’analitzen les principals tendències d’habitatge...