consulta les darreres presentacions, projectes i el nostre visualitzador

Presentacions

Projectes

Primer informe anual elaborat per l’O-HB, on es presenta l’estat de l’habitatge durant el 2016. Està basat principalment en el sistema d’indicadors de l’O-HB i s’analitzen les principals tendències prenent com a referència els següents àmbits territorials: Barcelona, la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona, el total de l'AMB, la resta i el total de la demarcació. Així mateix, s’aprofundeix en el detall dels districtes i barris de Barcelona per alguns dels indicadors.

Visualitzador de dades

About

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona és un instrument d'àmbit supramunicipal encapçalat per diverses administracions capaç de tenir una mirada holística sobre l’habitatge, aportant la informació i eines necessàries per avaluar i dissenyar les polítiques públiques a encarar en aquesta matèria en l’àmbit metropolità de Barcelona.